Další endemické druhy rostlin

Okurkovník(Dendrosicyos socotrana)

Charakteristický svým zbytnělým kmenem s bílou kůrou, který může dosáhnout šířky až 1 metru a má tvar kužele či lahve. Patří mezi jediné zástupce z čeledě tykvovitých rostlin. Vyznačuje se typickou malou korunou se srdčitými listy, které mají na svém povrchu krátké trny. Dorůstá do výšky okolo 4 - 6 metrů.

Vyskytuje se v nížinných oblastech podél pobřeží a vádí na okraji centrálního pohoří Haghier.

Svlačec(Convolvulus filipes)

Vytrvalá plazivá či poléhavá bylina s chlupatým stonkem a bílými až světle růžovými květy. Vyskytuje se na kamenitých svazích a pláních a také na mělkých půdách v nadmořské výšce 0 - 650 metrů.

Jutovník(Corchorus erodioides)

Jednoletá, popřípadě krátce vytrvalá rostlina dosahující maximálně 15 cm. Listy jsou oválné až podlouhlé a vytvářejí pozemní růžici, z jejíž středu vyrůstají výrazně žluté květy na

5 - 12 cm dlouhých stopkách.

Vyskytuje se okolo potůčků, na poměrně vlhkých plochách tvořených hlinitou až jílovitou půdou v nižších polohách až do 800 metrů nad mořem.

Thulin(Crotalaria socotrana)

Velký keř nebo menší opadavý strom s přímými větvemi. Listy mají podlouhlý tvar, žluté květy rostou na stopkách a shlukují se v hroznech na koncích větví. Dosahuje výšky

3 - 5 metrů.Vyskytuje se jen na velmi omezené ploše v centrálním pohoří Haghier v nadmořské výšce 550 - 650 metrů.

Pryšec(Euphorbia arbuscula)

Sukulentní keř či menší strom s rovným kmenem a hustým větvením. Větve jsou zelené a dužnaté válcovitého tvaru s malými, šupinovitými listy, které poměrně brzy opadávají. Květy má drobné a vyrůstají na koncích větví. Dosahuje výšky 3 - 4 metrů. Starší stromy se vyznačují sevřenou korunou ve tvaru deštníku.Vyskytuje se v lesních a křovinatých kamenitých oblastech v nadmořské výšce 0 - 700 metrů.

V období sucha je využíván jako píce pro dobytek.

(Euphorbia socotrana)

Nejčastěji strom, někdy se vyskytuje i jako keř. Má sukovité, křivolaké, velmi světlé větve i kmen. Listy jsou kožovité ve tvaru elipsy, přibližně  5 cm dlouhé, šedohnědé barvy s lehkým načervenalým nádechem a soustřeďují se až na koncích větví. Květy pokrývají příčně oválné červenofialové žlázky.

Vyskytuje se v sukulentních křovinách a poloopadavých lesích přímo v samotném centru ostrova v nadmořské výšce 450 - 1200 metrů.

(Euphobria spiralis)

Bezlistý trstnatě rostoucí sukulent s 20 - 30 cm vysokým válcovitým stonkem s párovitě uspořádanými trny. Květy vyrůstají na koncích stonků a mají žlutou barvu.

Vyskytuje se na kamenitých místech v mělkých skeletovitých půdách v nadmořské výšce 0 - 700 metrů.

Hořepník(Exacum affine)

Dvouletá bylina s bohatě větvenými hranatými lodyhami, načervenalé barvy obvykle v místě větvení. Listy jsou hladké, vejčitého tvaru, dlouhé přibližně 3,5 cm. Miskovité květy tvoří pět fialově modrých korunních lístků s výrazně žlutým středem a velice jemně voní. Jeho výška se pohybuje okolo 20 - 35 cm.Vyskytuje se ve skalních dutinách a štěrbinách, tam, kde se zachycuje voda, často také v trávnících u vody v nadmořské výšce 0 - 1000 metrů.

(Exacum caeruleum)

Drobná, krátce vytrvalá bylina s dužnatými listy vejčitého tvaru. Květy jsou pětičetné, mají nafialovělou barvu a příjemně voní.Dorůstá do velikosti 10 - 20 cm.

Vyskytuje se pouze v centrální pohoří Haghier v nadmořské výšce 900 - 1250 metrů.

Třezalka(Hypericum balfourii)

Velký keř, popřípadě malý stromek s přisedlými listy s 3 - 7 souběžnými žilkami. Pětičetné květy jsou nápadné svou velikostí, pohybující se okolo 4 -7 cm v průměru, a mají nádhernou žlutou barvu.Dosahuje výšky až 4 metry.Vyskytuje se v křovinách a lesících v nadmořské výšce 600 - 1200 metrů.

(Hypericum scopulorum)

Nízká dřevina vytvářející polokulovité keříky. Má přisedlé zašpičatělé listy ve tvaru elipsy. Květy vyrůstají mezi nejvyššími listy, jsou 1 - 1,5 cm velké a zlatožlutě zbarvené.Dosahuje velikosti až 1 metru.Vyskytuje se na otevřených místech v blízkosti skalek v nejvyšších místech Sokotry a vytváří téměř neprostupné houštiny zabírající poměrně velké plochy. Roste v nadmořské výšce 800 - 1 350 metrů.

Modřil(Indigofera sokotrana)

Malý stromek nebo keř se střídavými, podlouhlými až vejčitými listy v délce 1 - 2 cm a šířce 0,5 - 1 cm s uťatými nebo vykrojenými konci. Květy jsou stopkaté, sdružují se v koncových hroznech a mají výraznou sytě růžovou barvu. Dosahuje výšky maximálně 2 metry.Roste roztroušeně v poloopadavých a zelených lesích v horských oblastech Sokotry v nadmořské výšce 500 - 1 350 metrů.

Levandule(Lavandula nimmoi)

Stálezelený, pýřitý keřík s živě zelenými jakoby zkrabacenými listy. Světle fialové květy mají nápadný kalich a nevýraznou korunu. Dorůstá do výšky maximálně 1 metru.

Vyskytuje se ve vnitrozemí ostrova na kamenitých a křovinatých místech, od vápencových svahů až do centrálního pohoří Haghier v nadmořské výšce 50 - 800 metrů.

Limonka

(Limonium paulayanum)

Hustý polokeřík se střídavými, chrupavčitě zdužnatělými a na vrcholu mělce vykrojenými  šedozelenými listy v délce 2 - 4 cm. Květy vyrůstají v krátkých svazcích,skládají se v jednostranné laty, a mají narůžovělou barvu.Roste u nízkých křovin na pobřežních pláních, vápencových útesech a vyprahlých kamenitých místech v nadmořské výšce 0 - 550 metrů.

(Limonium sokotranum)Menší hustý keř, popřípadě polokeř, se střídavými, sukulentními, tmavě zelenými listy velikými asi 2 - 5 cm. Květy mají svěží růžovou barvu a vyrůstají v krátkých svazcích, které skládají jednostranné laty.

Dosahuje výšky asi 1 metru.

Vyskytuje se na vyprahlých písčitých či kamenitých místech, nejvíce kolem pobřeží, ale rovněž je lze nalézt na skalách vápencových útesů. Roste v nadmořské výšce 0 - 550 metrů.

Štírovník

(Lotus ononopsis)

Vytrvalá, drobná, hedvábně chlupatá, poléhavá nebo vystoupavá zelená bylina s prutovitými, oddáleně olistěnými lodyhami. Listy má velmi malé, dlouhé 2 - 3 mm, široké 1 - 1,5 mm a někdy bývají srpovitě zahnuté. Tato bylina je značně variabilní, co se tvaru a barvy květů týče. Květy se zvonkovým kalichem vyrůstají na 2 - 15 mm dlouhých stopkách a jejich barva se nejčastěji pohybuje od citrónově až po plně sytou žlutou až k oranžovým tónům.

Dosahuje výšky asi 10 cm.

Vyskytuje se v severovýchodní a centrální části ostrova na žulovém i vápencovém podkladu, nejčastěji na pastvinách nebo v trávnících na světlých místech poloopadavých lesů. Roste v nadmořské výšce 500 - 1 500 metrů.

Kustovnice

(Lycium sokotranum)

Menší, velice hustý a bohatě větvený keř s krátkými, maximálně 1 cm dlouhými kolci. Zelené listy se sdružují do svazečků, jsou střídavé, zploštělé, 0,5 - 2 cm dlouhé a široké 0,1 - 0,4 cm.

Květy tvoří zelený kalich a asi 1 cm dlouhá nažloutlá koruna ve tvaru trubky.

Dorůstá do výšky nanejvýš 2 metrů.

Vyskytuje se na vyprahlých či kamenitých místech hlavně kolem pobřeží a také na plošinách ve vnitrozemí v nadmořské výšce 0 - 800 metrů.

Plevucha

(Polycarpaea caespitosa)

Drobný keřík nebo polokeřík s lysými, dřevnatými větvemi s čárkovitými, ve špičce nepatrně rozšířenými listy. Listy dosahují délky 1,5 - 2,5, šířky 1 - 2 cm a sdružují se ve vícečetných přeslenech. Pětičlenné květy vytvářejí hřebínkovitá květenství, nahnědlé kališní lístky jsou volné, korunní lístky mají barvu bílou.

Dosahuje výšky asi 20 cm.Vyskytuje se na vápencových skalách a balvanech, na útesech korálových vápenců lemujících pobřeží i ve vádí. Roste v nadmořských výškách 0 - 500 metrů.

Blešník

(Pulicaria diversifolia)

Vytrvalá, přímá, měkce chlupatá bylina s pravidelně olistěným stonkem, postrádající jizvy po opadlých listech. Listy mají poměrně dlouhý křídlatý řapík, řídce nepravidelně zubatou čepel a dosahují délky 4 - 12 cm a šířky 1,5 - 4 cm. Květenství se vyznačuje sporým větvením, květy mají střed, z něhož vyrůstají části ve tvaru jazyka, jsou žlutě zbarvené a nažky mají chmýr uspořádaný do dvou řad.

Dorůstá do velikosti 30 - 70 cm.

Vyskytuje se na travnatých a skalnatých místech, především na vápencích, velmi zřídka i na žulovém podkladě. Roste v nadmořské výšce 0 - 750 metrů.

(Pulicaria lanata)

Hustě chlupatý polokeř s větvemi pokrytými odumřelými listy. Listy jsou přisedlé, střídavé, potažené bělavým chlupatým povlakem, na okrajích vroubkované, na špičce zakulacené, dlouhé 4 - 8 cm a široké 1 - 2 cm. Květy mají svěže žlutou barvu. Pro celou rostlinu je charakteristická pronikavá vůně.

Dosahuje výšky asi 1 - 1,5 metrů.

Vyskytuje se v hustých křovinatých porostech v centrálním pohoří Haghier v nadmořských výškách 1 100 - 1 500 metrů.

(Pulicaria stephanocarpa)

Hustý polokeř, bohatě větvený s dřevnatými větvemi, na nichž jsou patrné jizvy po opadlých odumřelých listech. Dužnaté listy charakterizuje prodloužený řapík, čepel ve tvaru lžíce, v délce 1 - 2 cm, která je nejširší těsně před vrcholem a na okrajích měkce vroubkovaná. Květy jsou bělavé až lehce nažloutlé.

Vyskytuje se v nízkých křovinách od pobřeží až po vápencové plošiny. Roste v nadmořské výšce 0 - 800 metrů.

(Pulicaria vieraeoides)

Polokeř s dřevnatými větvemi s patrnými jizvami po opadlých odumřelých listech. Listy jsou střídavé, dlouhé 5 - 10 cm, široké 1,5 - 3 cm, v horní části mírně zoubkované, na vrcholu zaoblené, pokryté hustým, bělavým a chlupatým povlakem a shlukují se v růžicích na koncích větví. Květy jsou žlutého zbarvení.

Dosahuje výšky asi 0,7 - 1 metru.

Roste na skalních vodorovných plochách a řidších místech v křovinách v žulové centrální části ostrova v nadmořské výšce 700 - 1 450 metrů.

Marhaník

(Punica protopunica)

Menší stromek nebo keř s charakteristicky pokroucenými větvemi. Listy jsou lesklé, tmavě zelené, často i s červeným okrajem, lysé, celokrajné, v délce 2 - 5 cm a ve tvaru elipsy či vejce. Květy o velikosti 4 - 6 cm se vyvíjejí buď jednotlivě nebo v tenkých svazcích, většinou ale rostou přímo z kmene. Mají 5 - 8 kališních lístků a kratší korunní lístky zbarvené do růžova.

Vyskytuje se v křovinách a poloopadavých lesících v nadmořské výšce 300 - 1 200 metrů.