Obyvatelé Sokotry

Socotra Lidé a děti - Qalansie Lidé a děti - mladí rybáři - foto Z. Bajer Lidé a děti - foto Z. Bajer Lidé a děti Lidé a děti

Obyvatelé Sokotry mají vlastní kulturu a jazyk. Ostrov byl po staletí prakticky izolován od okolního světa a lidé dodnes žijí v těsném sepjetí a v harmonii s okolní přírodou v některých oblastech připomínající ještě poněkud pravěký způsob života. Místní populaci tvoří převážně původní sokotránské rodiny a zčásti afro-Arabové hovořící svým unikátním prastarým jazykem, pro který vlastně neexistuje písemná forma, a nikde jinde na světě se s ním nesetkáte. Dalším specifikem a zvláštností zdejší mužské části obyvatelstva je jejich pojetí pozdravu, Sokotřané se na uvítanou dotýkají navzájem svými nosy a pokud chtějí vyjádřit obzvlášť velkou srdečnost, dotýkají se navíc nosem i stisknutých pravic. Obyvatelé Sokotry naplňují klasické hodnoty islámského pojetí života s tradičním rozdělením světa na typicky mužský a ženský. Mužům přísluší role lovce a živitele, ženám naopak práce v domácnosti a péče o děti. Svobodné ženy se halí do krásných pestrobarevných látek, vdané volí poněkud konzervativnější, decentnější a tmavší barvy. Sokotřané jsou velice skromní, přátelští a mírumilovní, živí se převážně rybolovem, ve vnitrozemí lovem divokých koz, sběrem plodů, bylin a pryskyřice.