Nastavení cookies

Ekoturistika / Eko Kempy

Cestování patří k fenoménu dnešní doby, stále častěji se vydáváme do exotičtějších a méně známých koutů světa. Způsob cestování, lokalita, okolnosti i podmínky našich cest však ovlivňují naši budoucnost více, než si sami připouštíme.

Pro ostrov Sokotra představuje ekoturistika v rámci růstu cestovního ruchu velmi významný sektor národního hospodářství rozvíjející se ve snaze ochránit své přírodní i kulturní bohatství.

Ekoturistiku lze definovat jako jednu z forem zodpovědného cestování do přírodních oblastí v různých částech světa s důrazem na respektování a ohled k životnímu prostředí, kulturním hodnotám místních komunit i na rozvoj prosperity daných oblastí.

Hlavní pravidla ekoturistiky

  • zajistit si dostatek nezbytných informací: najděte si místního průvodce, jenž bude naplňovat základní principy ohleduplnosti a ochrany životního prostředí
  • využívat stezky či trasy určené pro turisty: minimalizujete tak možný nepříznivý dopad na místní přírodu (plašení zvířat, poškození rostlin)
  • chodit co nejvíce pěšky, případně využívat takový způsob dopravy, který je nejšetrnější k životnímu prostředí: eliminujete tak znečištění životního prostředí
  • pohybovat se v malých skupinách: malé skupiny chovající se zodpovědně snižují nepříznivý dopad na okolní přírodu
  • informovat se o místní kultuře: lépe tak pochopíte místní obyvatele a nebudete působit jako rušivý element
  • peníze utrácet v místních komunitách: přispíváte tak ke zlepšení ekonomických poměrů místních obyvatel
  • ochraňovat přírodní zdroje: šetřete vodou, nenechávejte zbytečně zapnutá elektrická zařízení
  • chovat se ohleduplně k přírodnímu bohatství: neodnášejte si nic z přírody, narušujete tak zdejší životní podmínky, nezanechávejte za sebou odpadky
  • chránit přírodu i doma: šetřete přírodní zdroje, chovejte se ohleduplně i ke svému životnímu prostředí, zajímejte se o přírodu hlouběji

Kempy

Aomak kemp na dlouhé písečné pláži jihu ostrova. Spát můžete v přístřešcích z palmových větví nebo ve stanu. Můžete se odtud vydat na výlet k nedalekým písečným dunám nebo do jeskyně Dagub.

Dihamri kemp na břehu mořské přírodní rezervace.Můžete si zde půjčit vybavení pro šnorchlování i potápění. K dispozici jsou toalety a sprchy. Personál připraví jídlo. Zděné přístřešky a stany jsou připraveny vás hostit přes noc.

Detwah kemp u nejromantičtějšího místa na ostrově zátoky Detwah.Ke spánku se můžete uložit v palmových přístřešcích nebo ve stanech. K dispozici je koupelna a personál vám připraví jídlo. Je možné dobíjet baterie.

Homhil kemp v kouzelné krajině dracen a lahvovníků. Spát budete ve stanech nebo v kameném přístřešku. K dispozici je toaleta a sprcha. Noci mohou být chladnější, ale jediný „rušivý“ element je ticho a nádherná obloha tisíce hvězd.

Rosh kemp na břehu korálové pláže mořské přírodní rezervace.Přespat můžete ve stanech nebo v palmových přístřescích. Můžete zde šnorchlovat, potápět se nebo vyrazit k jeskyni Hoq. K dispozici je koupelna a personál vám připraví jídlo. Díky solárním panelům si můžete dobít baterie do fotoaparátu, mobilu či kamery.

Eco lodge v blízkosti pláže Delicia a nedaleko města Hadibo.Toto místo patří Adibově rodině, která zde provozuje restauraci a ubytování v chýších či ve stanech. Nedaleko se nachází botanická školka s endemickými rostlinami.

Skand kemp na úpatí hory Jabal Skand. Je odtud úžasný výhled na skalnaté vrcholky, kam se však dostanete až po několika hodinách treku. Přes noc můžete spát ve stanu nebo uvnitř kamenné budovy.

Ostrov Sokotra Ostrov Sokotra Ostrov Sokotra Ostrov Sokotra