Nastavení cookies

Lidé a vesnice

Obyvatelé Socotry jsou svým vzhledem podobní lidem z jižní Arábie. V průběhu staletí se sem dostávali také další africké národy, nejvíce ze Somálska a také indové. Nejhustěji obydlenou oblastí je severní část ostrova kolem hlavního města Hadibo. Naopak jižní pobřeží Sokotry je mnohem méně osídlené.

Obyvatelé žijí v kamených domcích, které statně odolávají vlivům počasí zejména v monzunových měsících. V roce 2015 kdy Sokotru zasáhl hurikán Čapala, bylo zničeno mnoho vesnic i přístavů. Dodnes jsou patrné škody, které hurkán napáchal. Sokotérské vesnice jsou malé, v horách a na odlehlých místech je obývá většinou jen jedna rozvětvená rodina.

Sokotřané jsou velice pohostinní a přitom skromní, přátelští a mírumilovní, živí se převážně rybolovem, ve vnitrozemí pastevecvím koz, ovcí, dobytka a pěstováním datlí, sběrem plodů bylin, pryskyřice a dračí krve .

I když se na ostrově setkáte také s velkou chudobou, buďte připraveni na neuvěřitelnou pohostinnost a zvídavé pohledy místních.

Díky tomu, že je ostrov malý a bez hustého osídlení , panuje mezi místními obyvateli velká a specifická sociální kontrola.

Ostrov Sokotra Ostrov Sokotra